Onderzoek

Het onderzoek naar SAM Junior loopt momenteel nog.

Voor het onderzoek naar SAM, kijk op de website van SAM.

Het onderzoeksteam

Yvette Roke

Hoi, mijn naam is Yvette Roke, psychiater bij Emerhese, het autisme expertise centrum van GGz Centraal. Ik werk sinds 2001 bij GGZ Centraal, eerst als basisarts, later in opleiding tot psychiater en vanaf 2008 als psychiater bij Emerhese. Gedurende mijn hele loopbaan heb ik me ingezet om problemen vanuit de doelgroep met hen of voor hen op te lossen. Zo ben ik gepromoveerd op prolactine gerelateerde bijwerkingen van antipscyhotica. Dit naar aanleiding van meerdere vragen van ouders omtrent de zorgen van langdurig gebruik van antipsychotica op de groei en ontwikkeling van hun kind (link thesis). Na mijn promotie kwam er ruimte om andere vraagstukken vanuit de praktijk op te gaan pakken. Een heel groot vraagstuk bleek het niet te vertalen zijn van de stressvolle situaties en frustraties van het normale leven naar de spreekkamer. Hier lag een grote uitdagingen die de cliënten van Emerhese zelf hebben aangepakt door met mij deze duidelijk in beeld te krijgen en hiervoor een oplossing te zoeken en te vinden, dat werd SAM, de stress autism mate. Inmiddels ben ik verantwoordelijk voor alle onderzoeken naar SAM, SAM junior, STAPP@Work en begeleid ik andere onderzoekers die met ons werken aan de wetenschappelijke validatie van onze apps.

Kirsten Hoeberichts

Hoi! Mijn naam is Kirsten Hoeberichts en ik ben als promovenda betrokken bij het project SAM. Dit betekent dat ik mij vooral bezighoud met het wetenschappelijk onderzoek rondom de app SAM.

Sinds november 2020 werk ik bij GGz Centraal, gedeeltelijk als arts en deels als promovenda. Ik vind het ontzettend leuk en leerzaam om het wetenschappelijk onderzoek te combineren met werken als arts met mensen. Ik ben betrokken geraakt bij SAM tijdens de laatste fase van mijn studie geneeskunde. Voor mijn afstudeerscriptie was ik op zoek naar een praktijkgericht onderzoek, waarbij men probeerde een verschil te maken voor de cliënt. Dit is exact wat ik vond bij het project SAM van Yvette Roke.

Na de eerste studie van SAM zag ik het positieve effect dat de app had bij mensen met autismespectrumstoornis. Ik realiseerde mij dat ik graag betrokken wilde blijven om de SAM app verder te ontwikkelen en te onderzoeken of mensen met andere psychiatrische stoornissen ook baat kunnen hebben bij een soortgelijke app. Vandaar dat ik samen met Peter van Harten als promotor en Yvette Roke als copromotor een passend promotie onderzoekplan op het opgesteld.

Ik kijk ernaar uit om mij, samen met het enthousiaste projectteam SAM, komende jaren in te zetten om ervaren stress te verminderen. 

Peter van Harten

Ik werk sinds 1998 met veel plezier bij GGz Centraal. Eerst als A-opleider, daarna als directeur en nu als hoofd van het wetenschappelijk onderzoek. Vanaf 2010 ben ik hoogleraar bij de universiteit van Maastricht. GGz centraal is heel stimulerend en faciliterend in innovatieve en wetenschappelijk projecten die direct ten goede komen aan de patiëntenzorg. De e-health tool SAM (Stress Autism Mate) is daarvan een goed voorbeeld. Management van stress is voor volwassenen met autisme vaak een groot probleem. Ze voelen het slecht aankomen en kunnen er geblokkeerd door raken. Als stress de baas wordt, heeft dat een negatieve invloed op de levenskwaliteit. Met deze e-health tool krijgt de patiënt weer zelf de regie en wordt de stress beheersbaar.

Ik ben al geruime tijd betrokken bij de ontwikkeling van deze e-health tool en nu ook als promotor van Kirsten Hoeberichts, (arts) die haar promotieonderzoek richt op stress als symptoom bij psychiatrische stoornissen bij zowel autisme als andere psychiatrische stoornissen. Ze werkt aan de ontwikkeling van STAPP (stresssignaleringsapp) die patiënten ondersteunt bij de detectie, monitoring en omgaan met ervaren stress. Een innovatief en uitdagend wetenschappelijk project. Met Yvette Roke als inspirerende en bezielende kartrekker en samenwerkingsverband met Eagle Science streven we naar een baanbrekend onderzoek waarbij deze e-health tool echt een verschil kan maken.

Sevda Demirel

Mijn naam is Sevda en ik werk als promovendus bij het SAM-STAPP project. Ik heb gezondheidswetenschappen gestudeerd gevolgd door een master in internationale volksgezondheid. Ik geloof dat het in onderzoek belangrijk is om samen met de doelgroep tot oplossingen te komen die positieve en duurzame gezondheidsveranderingen aanmoedigen. Ik wilde dan ook graag na mijn studietijd hiermee aan de slag.

Ik ben blij dat ik het SAM-STAPP project ben tegengekomen waarin o.a. wordt gekeken naar hoe we samen de digitale zorg, gericht op het verminderen van stress, kunnen optimaliseren. Een mooie ontwikkeling waarin een eHealth app op een laagdrempelige manier het dagelijkse stressniveau inzichtelijk maakt en de omgang ervan ondersteunt. Hiermee wordt niet alleen een stukje zorg dichter bij de cliënten en werknemers gebracht maar wordt ook de eigen regie en zelfredzaamheid vergroot. Ik mag mijzelf inzetten door mee te werken aan het opzetten, uitvoeren en rapporteren van wetenschappelijk onderzoek. Ik heb zin om samen met het team mooie resultaten te bereiken en de ervaren stress controleerbaarder te maken!

Alvin van Asselt

Alvin van Asselt werkt als ervaringsdeskundige bij Emerhese in Amersfoort, het autisme expertisecentrum voor autismespectrumstoornis van GGz Centraal. Als persoon met autisme weet hij als geen ander hoe moeilijk het is om stress te herkennen en te verminderen. Hij loopt bij het SAM-STAPP project stage voor zijn master Klinische Psychologie.